”Varför skadar kraftbolagen Miljön?”

Är man inte insatt i detta har man ingen aning om vad som pågår, därför är det viktigt att lyfta ämnen som detta, och nå ut till ”allmänheten” och få vanligt folk att öppna ögonen för det som sker bakom kulisserna… Jag själv har inte mycket kunskap om detta, men jag vill veta och lära mig mer, hjälpa till att sprida budskapet och värna om en framtid med en god miljö.

Per-Olov Åberg skrev igår i ”helahälsingland.se” följande:

Av ett internt PM inom miljödepartementet framgår att om inte villkoren för vattenkraften skärps kommer det att ta Sverige 150 år att klara kraven i EU:s vattendirektiv. Pm:et nådde aldrig miljöministern.

• Undantagsregler i Miljöbalken gör att det är svårt för staten att ställa moderna miljökrav på vattenkraftsbolagen, såsom återskapande av vandringsvägar för fisk.

• Endast en handfull av landets 2000 vattenkraftverk har tillstånd enligt modern miljölagstiftning, många kraftverk saknar helt tillstånd.

• EU:s vattendirektiv kräver att Sveriges vatten ska nå god ekologisk status, lever inte Sverige upp till det riskerar vi sanktioner.

• Fysisk påverkan, reglerade vattendrag, är ett av de största hindren för att Sverige ska lyckas uppnå kraven på utsatt tid.

• Enligt beräkningar från myndigheten tar det 150 år med nuvarande takt.

• Dagens lagstiftning om vattenkraften är föråldrad och grundar sig inte på forskning om ekosystemens betydelse.

• Kostnaderna för miljöåtgärder vad gäller vattenkraften fördelas inte utifrån rådande princip att den som förstör ska betala, utan belastar i hög grad samhället.

• Domstolarna tolkar lagarna på ett sätt som försvårar för Sverige att lyckas uppnå EU:s krav enligt vattendirektivet.

Slutsatserna är en sammanfattning av diskussioner om vattenkraftens juridiska läge som tjänstemän inom fyra olika departement har haft med Kammarkollegiet: Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten och länsstyrelserna.

Med enorma ekonomiska resurser bjuder kraftbolagen motstånd. De anlitar juridisk expertis från dyra advokatbyråer, bedriver lobbyverksamhet och drar sig inte för att anlita och avlöna expert på statlig myndighet för att tillvarata sina intressen. Under ett år har en av Energimyndighetens experter, Susan Linton, varit tjänstledig på deltid för att arbeta åt elförsörjningsföretagens branschorganisation Svensk Energi.

Svensk Energis direktiv till beställd utredning innehåller instruktioner om att se till att skapa förutsättningar för ökad vattenkraft. Hela utredningen är egentligen Svensk Energis svar på Vattendirektivet, de vill komma med motargument för att slippa göra några som helst av de åtgärder som behövs för att uppnå direktivets rättsligt bindande krav för att skydda miljön vid vattenkraftverken.

Som medborgare borde vi inte låta oss kränkas av den girighet med vilken kraftbolagen berövar oss och naturen viktiga livsvärden. Den enda motkraft vi kan erbjuda är att gå samman i intresseorganisationer för att rädda vattendrag. Det behövs en opinion för att väcka våra politiska företrädare för nödvändigheten av en ändrad lagstiftning. En lagstiftning där kraftbolagen förpliktigas att på egen bekostnad återställa förstörda vattendrag och skapa goda villkor för den biologisk mångfald. Det vill säga god ekologisk status i våra vattendrag enligt vattendirektivet.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s