Källan, en viktigt vattenhål

Några mil från där jag bor finns Kampkällan. Den ligger mitt i en ekopark. I den rena källan trivs en rik variation av vattenlevande djur. En rödlistad bäckslända har påträffats i den här källan vilken ger den ett mycket högt naturvärde. Fram till för några år sedan var källan skyltad och nyttjades då och då som dricksvatten. Många källor är idag skadade av skilda mänskliga aktiviteter. Det gör att det fåtal som fortfarande är relativt orörda är mycket skyddsvärda.

Här finner vi en raritet i form av den ovanliga bäcksländan Nemoura dubitans. I de över 20 000 prov på vattenlevande smådjur som tagits från Skåne till Treriksröset har arten bara påträffats i ett fåtal lokaler. Arten Nemoura dubitans är rödlistad i hotkategori UV, vilket innebär att den betraktas som sårbar. Ytterst lite är känt om denna slända vilket främst beror på att den är så sällsynt. Djuret blir maximalt 10mm långt. Färgen är varmt gulbrun. Larver påträffas endast under vintern och de kläcks till vingad insekt under april-maj. Sannolikt tillbringar bäcksländan hela sommaren och hösten som ägg. Arten livnär sig i huvudsak av nedfallna löv.


Photo © Biopix: N Sloth

Källor utgör en Noaks ark för många arter. De innehåller ofta renare och klarare vatten än sjöar och vattendrag. I källorna har därför många arter som slagits ut av försurning och föroreningar i andra vatten funnit en fristad. Djuren som lyckats överleva i källorna kan med tiden återkolonisera sjöar och vattendrag som restaurerats genom olika typer av vattenmiljövårdande åtgärder. Källorna kan även vara ett skydd mot temperaturförändringar. För arter som inte tål för varmt vatten kan källornas svala vatten vara räddningen. Under sommartid är det sällan varmare än 10 grader. Även mot kyla kan källorna vara ett skydd. Vintertid kan mindre vattensamlingar och bäckar frysa helt, medan källor och källutflöden har relativt höga vattentemperaturer och är därför fortfarande öppna. Källorna blir därmed en viktig tillflykt för till exempel öring och flodpärlmussla.

Annonser

2 thoughts on “Källan, en viktigt vattenhål

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s